OM OSS


Vi leverer regnskapstjenester av høy kvalitet til konkurransedyktig pris. Målet er at du skal oppleve at du har din egen regnskapsavdeling i eget hus, med oss på laget. Vi gir deg samme fleksibilitet, prioritet og tilgjengelighet som du ville hatt med regnskap inhouse. 

Vi bistår deg med hele bredden av regnskapstjenester, uavhengig av bransje og størrelse. Vi sikrer at du alltid har tilgang til god styringsinformasjon og at alle tidsfrister og dokumentasjonskrav blir overholdt. 

Med spisskompetanse innenfor viktige områder som skatt og avgift og lønn, kan vi også bistå med rådgivning innenfor regnskapsrelaterte spørsmål. 


KOMPETANSEHUSET


Vi er to selskap i samme hus, med samme eierskap: Orkla Revisjon og Orkla Regnskap.
Sammen tilbyr vi et bredt spekter tjenester og kompletterende kompetanse.

REGNSKAP
• Grunnleggende regnskapsføring 
• Årsoppgjør 
• Skattemelding, Næringsoppgave 
• Rådgiving i regnskapsrelaterte spørsmål 
• Stiftelse av AS

HVORDAN ER DET Å VÆRE KUNDE HOS OSS?


God tilgjengelighet, god tilgang på oppdragsansvarlig, tett oppfølging og god kommunikasjon er verdier vi lever etter i det daglige. Det nære samarbeidet med kundene våre gjør det mulig for oss å bidra aktivt som rådgiver og ta initiativ til nye og bedre løsninger for kundene våre.

Hvis du vil vite mer om hvordan det er å være kunde i Orkla Regnskap? Ta kontakt med oss!