TJENESTER


Regnskapet er en helt grunnleggende og virksomhetskritisk funksjon i alle virksomheter. Vi bistår deg med alle viktige områder innen regnskap og forretningsførsel og bidrar til at denne delen av virksomheten gjennomføres effektivt og rasjonelt og med høy kvalitet.

VÅRE TJENESTER


• Grunnleggende regnskapsføring 
• Årsoppgjør 
• Skattemelding, Næringsoppgave 
• Rådgiving i regnskapsrelaterte sprøsmål 
• Innleie