HVA BØR DU TENKE PÅ NÅR DU VELGER REGNSKAPSBYRÅ?


Det første du må tenk er på er behovet ditt. Vil du sette ut hele eller deler av jobben til regnskapsfører? Du må også vurdere hvordan samarbeidet med regnskapsfører skal være, hvilke verktøy dere skal bruke og hvor involvert du vil være i det daglige. Ønsker du at regnskapsfører skal være en sparringspartner i det daglige? Da er det noe du må se etter når skal velge regnskapsbyrå.
 
Lokal forankring? Er det viktig? Vi tror fullt og fast på det. Lokal forankring betyr at regnskapsføreren kjenner rammebetingelsene i din region og har innsikt i markedsmessige forhold som er viktig for din bedrift. Lokal forankring betyr også at man snakker samme språk, og det gjør ofte at samarbeidet glir bedre.
 
Tilgjengelighet er en selvfølge, helt til du ikke har det. Manglende tilgjengelighet er kanskje et av de vanligste smertepunktene i et samarbeid med regnskapsfører. Med økt digitalisering og nye verktøy er arbeidsprosessene rundt regnskapsførsel effektivisert. Dermed er rollen vår i større grad en rådgiverrolle og støttefunksjons, hvor daglig tilgjengelighet og god kommunikasjon er kritisk for kunden.
 
Når du velger regnskapsfører, bør du velge en partner som kan dekke dine behov. Ikke bare gjennom kompetanse, løsningsvalg og servicegrad, men også gjennom å være en proaktiv partner som kan ta initiativ til nye og bedre løsninger.
 
 
Tenker vi likt? Da vil vi gjerne snakke med deg.

VI ER PÅ PLASS I NYE LOKALER

Etter en tid på flyttefot, er vi endelig på plass i nye lokaler på Rosten. Der er vi samlokalisert med Orkla Revisjon. Vi ser frem til å ta imot gamle og nye kunder i de nye lokalene våre, selv om vi like gjerne møter kundene våre på deres hjemmebane. Der det skjer.

Vi er samlokalisert med Orkla Revisjon, og sammen utgjør vi ungt og sultent kompetansemiljø som dekker et bredt spekter av tjenester innen revisjon, rådgiving og regnskap.

 

ORKLA REVISJON

JULEGAVER TIL ANSATTE OG SKATTEPLIKT

Det nærmer seg jul og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig.

LES MER