Frister for registrering i foretaksregisteret i 2021

16. september 2021

Frister for registrering i foretaksregisteret i 2021

11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen utgangen av 2021.

Fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger må som hovedregel meldes i to trinn i Foretaksregisteret, først en beslutningsmelding og så en gjennomføringsmelding.

Beslutningsmeldingen, altså melding om at fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling er besluttet, må være sendt Foretaksregisteret innen 11. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes elektronisk via Altinn.

Gjennomføringsmeldingen og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 6. desember.

Meldinger mottatt etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Det er maskinell saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger. Se hvilke meldinger dette gjelder.

UNORMALT TIDLIGE FRISTER

Merk at årets frister, 11. oktober og 6. desember, er tidligere enn det Foretaksregisteret har pleid å operere med. I flere år har de sentrale datoene vært 20. oktober og 12. desember, men i år må man være enda tidligere ute.

Ønsker du bistand til noe av dette. Ta kontakt!

Flere nyheter

Her er andre relavante nyheter fra Orkla Regnskap

Julebord – Hvilke skatteregler gjelder?

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Kostnadene til

Tripletex lanserer Lager og logistikk

De lanserer nå en ny modul for deg som ønsker å ha stålkontroll på lageret. Kombinér Lager og logistikk med resten av ditt økonomisystem – og

Kompetansehuset

Vi er to selskap i samme hus, med samme eierskap: Orkla Revisjon og Orkla Regnskap.
Sammen tilbyr vi et bredt spekter tjenester og kompletterende kompetanse.