Husk frist fra pensjon fra første krone

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot Orkla Regnskap Toppbilde regnskap ORRE regnskap bilder desktop omoss jpg

De nye reglene om pensjon fra første krone trådte i kraft 1. januar 2022. For endringer som skjer i overgangsperioden er det ikke krav om at endringene skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunkt for endring av den enkelte pensjonsordningen. Hva innebærer de nye reglene? Det er ingen endring i reglene om […]

Gaver i arbeidsforhold – Hva gir skattefritak?

ORRE julegave 1200x500 jpg

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.   Hvem gjelder skattefritaket for? Skattefritaket gjelder for ansatte og styremedlemmer, inkludert hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær og selv […]

Julebord – Hvilke skatteregler gjelder?

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot thon hotels julemat 2 jpg

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Kostnadene til julebord vil være skattefritt for mottaker, så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller […]

Frister for registrering i foretaksregisteret i 2021

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot Orkla Regnskap Toppbilde regnskap ORRE regnskap bilder desktop omoss jpg

11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen utgangen av 2021. Fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger må som hovedregel meldes i to trinn i Foretaksregisteret, først en beslutningsmelding og så en gjennomføringsmelding. Beslutningsmeldingen, altså melding om […]

Tripletex lanserer Lager og logistikk

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot Orkla Regnskap Toppbilde regnskap ORRE regnskap bilder desktop omoss jpg

De lanserer nå en ny modul for deg som ønsker å ha stålkontroll på lageret. Kombinér Lager og logistikk med resten av ditt økonomisystem – og du får en mer effektiv og oversiktlig arbeidshverdag. Tripletex skriver dette på sine nettsider: Det er en glede for oss å dele denne nyheten med deg! Tripletex lanserer Lager og […]