Gaver i arbeidsforhold – Hva gir skattefritak?

25. januar 2022

Gaver i arbeidsforhold – Hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.

 

Hvem gjelder skattefritaket for?

Skattefritaket gjelder for ansatte og styremedlemmer, inkludert hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet.

Gaver uten spesiell anledning som f.eks. julegaver og sommergaver

Fra og med 1. januar 2021 ble årlig beløpsgrense for skattefrie gaver som gis uten spesiell anledning økt til kr. 5 000 per ansatt. For at skattefritaket skal gjelde må gaven bestå av annet enn pengebeløp.

Ikke lenger krav til generell ordning

Vilkåret om at slike skattefrie gaver skal gis som en generell ordning i bedriften ble opphevet fra og med 1. januar 2021. Dette gjelder også for gaver til ansatte med lang tjenestetid i bedriften og jubileums- eller oppmerksomhetsgaver som har egne skattefrie beløpsgrenser.

Naturalyttelser kan gis som gave fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan fritt velge hvilke naturalytelser kan gis innenfor kr. 5 000-grensen, f.eks. elektronisk kommunikasjon, fri bil og gavekort som ikke kan løses i kontanter. Når det skattepliktige beløpet beregnes etter sjablong er det sjablongbeløpet som legges til grunn ved beregning av verdien av den skattefrie gaven.

Tredjepartsytelser

Denne regelen kan i tillegg benyttes for naturalytelser som mottas i arbeidsforhold fra tredjeparter som f.eks. bonuspoeng, rabatter eller gaver. I slike tilfeller vil beløpsgrensen gjelde samlet for gaver fra arbeidsgiver og tredjepart.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver må sørge for å få informasjon om gaver som arbeidstakere mottar i arbeidsforholdet fra tredjeparter, samt ha oversikt over gaver mottatt fra arbeidsgiver i løpet av året. Når samlet verdi av disse gavene ikke overstiger grensen på kr. 5 000 per ansatt per år trenger ikke arbeidsgiver rapportere slike ytelser. Dersom beløpsgrensene overstiges, skal overstigende beløp rapporteres som skattepliktig inntekt.

Andre relaterte regler

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi og innenfor vanlig prisnivå, f.eks. konfekt eller blomster ved sykdom eller når en ansatt får barn osv., er skattefrie for mottaker. Dette gjelder selv om det mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrense i samme år.

Det er mulig å kombinere gavegrensen på 5 000 kroner med skattefritaket for personalrabatter på 8 000 kroner, noe som innebærer at arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil 13 000 kroner i året.

Flere nyheter

Her er andre relavante nyheter fra Orkla Regnskap

Julebord – Hvilke skatteregler gjelder?

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Kostnadene til

Tripletex lanserer Lager og logistikk

De lanserer nå en ny modul for deg som ønsker å ha stålkontroll på lageret. Kombinér Lager og logistikk med resten av ditt økonomisystem – og

Kompetansehuset

Vi er to selskap i samme hus, med samme eierskap: Orkla Revisjon og Orkla Regnskap.
Sammen tilbyr vi et bredt spekter tjenester og kompletterende kompetanse.